Thư chúc mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam của Văn phòng Quốc gia UN Women Việt Nam

09/10/2020
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã có nhiều tổ chức phụ nữ của các nước trên thế giới gửi thư chúc mừng.
Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Văn phòng Quốc gia UN Women Việt Nam

                                                                                                                        

Văn phòng Quốc gia UN Women Việt Nam

 

2020/058/OVN                                                                                Ngày 30 tháng 9 năm  2020

 

Kính gửi: Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

            Chủ đề: Chúc mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

            Thay mặt cho Văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, tôi xin gửi tới Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) lời chúc mừng nồng nhiệt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.

            Kể từ khi thành lập vào năm 1930, Hội đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển và tiến bộ của hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Hội có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quyền bình đẳng và sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, khoa học và công nghệ đến hòa bình và phong trào phụ nữ trên toàn thế giới.

            Hội tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với nguy cơ đẩy lùi một số tiến bộ kinh tế - xã hội đã đạt được. Trong bối cảnh đó, quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái cần được quan tâm và cấp bách hơn bao giờ hết.

            Đối với UN Women, Hội là một đối tác chiến lược - cùng với các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và các nhà hoạt động về giới. Trong 10 năm qua, kể từ khi thành lập, UN Women Việt Nam rất vinh dự được hợp tác với Hội trong tăng cường sinh kế cho phụ nữ và cải thiện đời sống của phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu số; tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu; và phối hợp với phụ nữ cơ sở, đối tác và cộng đồng ở địa phương để ngăn chặn và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực vượt qua nghịch cảnh, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cần thiết, củng cố lại sức mạnh và khả năng tự lực của mình. Chúng ta đã phối hợp chặt chẽ để vận động các chính sách và chương trình nhạy cảm giới hơn trong các lĩnh vực nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai; nâng cao quyền năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số; xoá bỏ bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ; đảm bảo an toàn cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái và bình đẳng giới nói chung ở Việt Nam.

            Tôi thực sự tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục đưa vấn đề quyền, ưu tiên và tiếng nói của phụ nữ Việt Nam vào các chương trình nghị sự quan trọng của quốc gia và hỗ trợ các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương nhất theo tinh thần các cam kết quốc tế như Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

            Các hoạt động có ý nghĩa của Hội không chỉ tạo ra môi trường hòa nhập hơn cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và tự lực tự cường ở Việt Nam. Tôi tin rằng trong những năm tới, Hội sẽ tiếp tục đi đầu vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm xây dựng một Việt Nam phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng. Chúng tôi hy vọng được đồng hành cùng Hội trong quá trình này.

            Vào thời điểm quan trọng của thập kỷ này, và khi chúng ta hướng tới Bình đẳng Thế hệ và theo đuổi các Mục tiêu Phát triển Bền vững, hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn sát cánh với Hội.

            Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chúc Hội cùng các hội viên tiếp tục gặt hái thành công. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Hội trong tương lai.

Trân trọng,

 

Elisa Fernandez Saenz

UN Women Viet Nam Representative

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video