Thư ngỏ của Hội LHPN Việt Nam phản đối chiến tranh và gây hại cho nhân dân tại Trung Đông

01/08/2006
Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trước tình hình chiến tranh và bạo lực leo thang ở Trung Đông trong thời gian qua, gây hại nghiêm trọng cho dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở Li-băng và Pa-le-xtin.

Hội LHPN Việt Nam kịch liệt phản đối chiến tranh xâm lược, tấn công quân sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền, và lên án các lực lượng lợi dụng chống khủng bố nhằm gây mất ổn định tình hình Trung Đông.

 

Chúng tôi kêu gọi I-xra-en và lực lượng Héc-bô-la ngừng ngay các hoạt động quân sự và kêu gọi các bên giải quyết các vấn đề bất đồng bằng đàm phán hoà bình. Chúng tôi kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế quan tâm và hành động khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân, phụ nữ và trẻ em ở Li-băng và Pa-le-xtin, đồng thời có hành động mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

 

Một lần nữa Hội LHPN Việt Nam chia sẻ sự cảm thông với nhân dân Li-băng và Pa-le-xtin và bày tỏ tình đoàn kết với các lực lượng hoà bình ở Trung Đông. Chúc các bạn mạnh mẽ vượt qua những giờ phút khó khăn này.

 

 

                                                                          Thay mặt Hội LHPN Việt Nam  

                                                                          Chủ tịch Hà Thị Khiết (đã ký)

CÁC ĐỀ ÁN

Video