Tin hoạt động của Hội LHPN Bình Dương:

21/08/2006
Trong tháng 8/2006, Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện Thuận An nhiệm kỳ 9 và Hội thảo góp ý dự Luật Bình đẳng giới đã được tổ chức ở Bình Dương

* Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện Thuận An nhiệm kỳ 9

        
Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ các cấp huyện Thuận An đã vận động hội viên tham gia tích cực 6 phong trào trọng tâm của Hội. Về phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, các cấp Hội đã vận động chị em giúp nhau trên 32 tỷ đồng. Hội còn thành lập 10 dự án vay vốn quốc gia giải quyết việc làm; tín chấp cho trên 17.000 lượt hội viên vay vốn ngân hàng và quỹ tín dụng trên 14 tỷ đồng. Nhờ được hỗ trợ vốn và làm ăn có hiệu quả, đã có 309 chị thoát nghèo; các chị có điều kiện tham gia phong trào Hội Phụ nữ và hoạt động xã hội ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2006 - 2011, Hội LHPN huyện Thuận An phấn đấu tiếp tục vận động 100% cán bộ - hội viên và 90% phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hàng năm có 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh.

* Hội thảo góp ý dự Luật Bình đẳng giới

Ngày 15/8/2006, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự án Luật Bình đẳng giới.

Nội dung góp ý xoay quanh những vấn đề được nêu trong dự án Luật, như: Thực tiễn bình đẳng giới, phạm vi điều chỉnh của Luật. Các nguyên tắc bình đẳng giới, bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và trong tổ chức, hoạt động của cơ quan. Ngoài ra, Hội thảo cũng dành thời gian thảo luận các quy định về tuổi hưu của lao động nữ, cùng những nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm của xã hội và gia đình về bình đẳng giới.

Đài PT-TH Bình Dương.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video