Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020
- Phát động thực hiện mô hình điểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 72 cán bộ Hội cơ sở
- Tập huấn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư
Tặng thùng đựng rác cho các hộ gia đình tham gia mô hình phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa

- Phát động thực hiện mô hình điểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa

Hội LHPN Lâm Đồng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức lễ phát động và truyền thông mẫu thực hiện mô hình điểm về phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa năm 2020 tại huyện Đức Trọng. 

Bà Hồ Thu Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho biết, để triển khai mô hình điểm về phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đang sinh sống tại địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phòng chống rác thải nhựa. Các huyện, thành phố xây dựng 1 mô hình điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và nhân rộng ít nhất một mô hình xanh - xạch - đẹp như: Các tuyến đường không rác, tuyến đường hoa; mô hình hộ gia đình có đường làng, xóm ngõ sạch đẹp; các mô hình về phân loại xử lý rác thải tại nguồn; mô hình phòng chống rác thải nhựa như không sử dụng túi nilon khi đi chợ, Nâng cao chất lượng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, mô hình “5 không 3 sạch”, phát hiện, nhân rộng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của những cá nhân, tập thể về phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường… Mô hình điểm về phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa được triển khai tại chi hội phụ nữ tổ 25, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 72 cán bộ Hội cơ sở

72 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn được tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở. Tham gia tập huấn, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cơ sở; hướng dẫn phương pháp công tác Chủ tịch Hội cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay; kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em… Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được cập nhật và nâng cao năng lực trong tổ chức hoạt động Hội, đồng thời có sự nghiên cứu, áp dụng để triển khai nhiệm vụ phù hợp, có hiệu quả, chất lượng tại địa phương.

Phát chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên

- Tập huấn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư

Trong khuôn khổ Dự án Nâng quyền cho lao động nữ di cư trong khu vực phi chính thức tại thành phố Đà Lạt thông qua nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản do tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư.

Tham dự lớp tập huấn có 33 chị đại diện cho phụ nữ các phường, xã và nhóm nòng cốt thuộc các tổ “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt hội” tại thành phố Đà Lạt. Các chị được học tập các kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm; tham vấn cộng đồng và thực hành công cụ tìm hiểu nhu cầu và hỗ trợ tháo gỡ vấn đề của phụ nữ tạm cư. Bên cạnh đó, các chị cũng được tìm hiểu chuyên để nhận diện vấn đề Giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nhằm giúp phụ nữ tạm cư tại thành phố Đà Lạt xây dựng thói quen tiết kiệm và tiếp cận với các loại hình tài chính vi mô do Hội quản lý, góp phần ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhóm cổ phần tài chính tự quản tại tổ Nguyễn Siêu, phường 7, thành phố Đà Lạt có 20 chị tham gia đóng cổ phần (mệnh giá cổ phẩn 200.000đồng/cổ phần) được 20 triệu cho 02 người vay mua phân bón và kinh doanh buôn bán nhỏ.

Diệu Thuần, Hải Thủy Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video