Tổ chức Di cư quốc tế và Hội LHPN Việt Nam với công tác Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

26/10/2004
Là một tổ chức liên chính phủ quốc tế được thành lập năm 1951, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đến nay có 101 quốc gia thành viên và 31 quốc gia quan sát viên, trong đó có Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động của IOM là đảm bảo việc di cư hợp pháp và nhân đạo của con người, nhằm đem lại lợi ích cho bản thân người di cư và xã hội. Với kinh nghiệm hoạt động hơn nửa thế kỷ, IOM là tổ chức quốc tế đi đầu trong việc hỗ trợ để đáp ứng các thách thức ngày càng tăng đối với việc quản lý di cư, thúc đẩy hiểu biết về các vấn đề di cư, khuyến khích phát triển kinh tế và xã hội thông qua di cư và bảo vệ phẩm giá con người và cuộc sống của người di cư.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là tổ chức quốc tế hợp tác với Hội sớm nhất trong lĩnh vực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng như hỗ trợ những nạn nhân bị buôn bán trở về và tái hoà nhập cộng đồng. Bắt đầu quan hệ với Hội từ năm 1996, hoạt động đầu tiên IOM hỗ trợ Hội là tổ chức hai hội thảo quốc gia về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997. Kết quả của hai hội thảo là khuyến nghị về Chương trình Hành động của Hội LHPNVN về phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Chương trình này đã được Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đề nghị Hội chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện. Với tinh thần đó, TW Hội đã triển khai chương trình gồm sáu lĩnh vực hoạt động phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam:

 

1.Công tác tuyên truyền giáo dục

 

2.Công tác khảo sát nghiên cứu

 

3.Xây dựng đề án hỗ trợ hoà nhập cho phụ nữ và trẻ em bị buôn bán đã hồi hương.

 

4.Tham gia phát hiện ngăn chặn tình trạng BBPNTE ngay tại cộng đồng đồng thời có sự liên kết giữa các địa phương để phòng chống có hiệu quả.

 

5.Theo dõi giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến tội BBPNTE.

 

6.Hợp tác quốc tế và khu vực để phòng chống, ngăn chặn nạn BBPNTE.

 

Với sự hỗ trợ kịp thời nói trên của IOM, Hội LHPN Việt Nam là một trong những tổ chức đoàn thể đi đầu và sớm nhất thực hiện Chỉ thị 776/TTg về “Phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài” của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17/9/1997. để góp phần giúp Hội thực hiện Chương trình Hành động nói trên, IOM tiếp tục hỗ trợ Hội thực hiện một dự án tuyên truyền 1 năm (1999-2000) với tổng kinh phí 600.000 ỰSD do Sứ quán đan Mạch tại Hà Nội và Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua IOM. Dự án được thực hiện ở 14 tỉnh/thành trong toàn quốc, chủ yếu là các tỉnh biên giới và thành phố lớn. Dự án tập trung truyên truyên nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân và những phụ nữ/trẻ em có nguy cơ cao để tránh rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người qua việc tiến hành một chiến dịch truyền thông rộng rãi bằng nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp, truyền thông qua đài, báo, truyền hình, hội nghị, hội thảo; 120 huấn luyện viên và 6.600 tuyên truyền viên là cán bộ của Hội Phụ nữ và các ngành liên quan như Văn hoá-Thông tin, Bộ đội biên phòng, Công an ở 14 tỉnh/thành dự án đã được đào tạo. Những tuyên truyền viên này phân phát 500.000 tờ bướm đến các hộ gia đình có nguy cơ cao tại địa bàn dự án. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các hội thảo về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em cho 500 cán bộ báo chí cấp TW và tỉnh/thành, và kết quả là nhiều bài báo, phóng sựvề đề tài này đã được xây dựng, hỗ trợ đáng kể cho công tác truyền thông trực tiếp của các tuyên truyền viên. đây là dự án truyền thông với quy mô lớn đầu tiên của Hội LHPN VN về phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em. Dự án đã góp phần làm giảm đáng kể số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán ở các địa bàn dự án.

 

Sau dự án trên, IOM hiện đang phối hợp với Hội xây dựng văn bản dựán đề nghị về nâng cao năng lực cho Hội trong phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, với kinh phí đề nghị 150.000 USD, dự định sẽ thực hiện vào cuối năm 2003 nếu được tài trợ. Dự án sẽ tiến hành tổng kết 3 năm thực hiện chương trình hành động của Hội giai đoạn 1999-2002, dựa trên những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước xây dựng chương trình hành động của Hội giai đoạn 2003-2007 về phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, và tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức như đã tiến hành ở dự án đầu.

 

Ngoài các dự án hỗ trợ thông qua TW Hội, IOM còn có những hoạt động hợp tác trực tiếp với các tỉnh Hội Phụ nữ như dựán tuyên truyền và hỗ trợ các nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng với Tỉnh Hội Phụ nữ Lạng Sơn,các hoạt động hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trở về và tái hoà nhập cộng đồng với Thành Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Hội Phụ nữ An Giang, Cần Thơ....

 

Những kinh nghiệm có được từ việc thực hiện các dự án do IOM tài trợ đã giúp Hội tự tin tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực này như GAATW, Action Aid, Quỹ Châu Á, UNDP, ILO....Hội LHPN VN đánh giá cao sự hỗ trợ tiên phong của IOM trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam.

Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video