Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Vì thực chất của bình đẳng giới

16/08/2011
Quán triệt tinh thần của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, phấn đấu bảo đảm BĐG thực chất về cơ hội, nghĩa vụ và các quyền lợi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành chương trình hành động về BĐG từ năm 2011-2015 ngày 5/8 vừa qua.

Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về BĐG giai đoạn 2011-2015 đặt mục tiêu hàng đầu là: tăng cường sự tham gia của nữ CNVCLĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Chương trình hành động đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: đạt tỉ lệ 30% số nữ trong tổng số cán bộ được quy hoạch; tỉ lệ CB nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đạt 25% trở lên; tỉ lệ nữ tham gia BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đạt từ 30% trở lên; các công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp tỉnh, thành, ngành, tổng công ty có từ 50% số lao động nữ trở lên phải có cán bộ lãnh đạo công đoàn chủ chốt là nữ; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có từ 30% lao động nữ nữ trở lên có cán bộ lãnh đạo nữ chủ chốt được công đoàn giới thiệu.

Mục tiêu giảm dần khoảng cách giới còn được chú trọng cả trong các lĩnh vực kinh tế, lao đôộn, việc làm, tuyên truyền, giáo dục, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đời sống gia đình, xóa bỏ bạo  lực trên cơ sở giới; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho nữ CNVCLĐ...

Các chỉ tiêu được đề ra đối với các lĩnh vực này là: 80% lao động nữ được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và các nguồn vốn khác của công đoàn; 40% nữ CNVCLĐ trong tổng số người lao động được đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; 100% lao động nữ làm việc trong các ngành nghề độc hại, nặng nhọc được khám sức khỏe 2 lần/năm, phát hiện bệnh nghề nghiệp và chữa bệnh; 100% số CNVCLĐ không gây bạo lực gia đình; 100% số CBCĐ chủ chốt được tập huấn về giới, BĐG...

Chương trình hành động cũng đề ra các giải pháp cụ thể theo từng cấp độ, yếu tố giới được đưa vào quy trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước.

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video