Trên 100 cán bộ Hội LHPN 13 tỉnh/thành Tây Nam bộ được tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh

10/05/2021
Vừa qua, tại Sóc Trăng, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn về xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh cho trên 100 cán bộ Hội LHPN đến từ 13 tỉnh, thành cụm Tây Nam Bộ
Trên 100 cán bộ Hội đến từ 13 tỉnh, thành cụm Tây Nam Bộ tham gia tập huấn xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo dựchỉ đạo các nội dung liên quan.

Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu đã được TW Hội hướng dẫn chi tiết các văn bản trình Đại hội; đồng thời các đại biểu cũng tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra được những cách xây dựng văn kiện chất lượng, hiệu quả nhất. Trong đó, đề cương báo cáo chính trị là văn bản được nhiều đại biểu quan tâm tham gia đóng góp và chia sẻ nhất. Đa số các tỉnh/thành đều mong muốn được TW Hội hướng dẫn thống nhất để đề cương báo cáo văn kiện sát với phương hướng, nhiệm vụ đã đưa ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó, tạo thuận lợi hơn trong khâu tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ.

Dịp này, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2021 -2023, hoạt động vận động và quản lý tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ.

Nguyễn Thị Diện

CÁC ĐỀ ÁN

Video