Triển khai tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên diện rộng

11/04/2006
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở.

Trong tháng 2/2006, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cơ sở tại xã Nam Sơn (huyện Quế Võ), đồng thời chỉ đạo 8/8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội phụ nữ điểm cơ sở của từng huyện/thị/thành. Tính đến 31/3, có 49/125 cơ sở Hội trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở (trong đó huyện Lương Tài có 14/14 cơ sở tổ chức Đại hội xong).

Nhìn chung, Đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 có nhiều nội dung đổi mới, đạt chất lượng cao so với nhiệm kỳ trước. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở còn lại tổ chức Đại hội đúng quy trình, thời gian đề ra. Dự kiến Đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày Sinh nhật Bác (19/5).

Khánh Hà
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video