Trung tâm Dạy nghề Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức 37 lớp thu hút gần 1.000 học viên.

13/02/2006
Qua khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của hội viên phụ nữ tại 17 xã của 8 huyện, thị xã, năm 2005,

Trung tâm Dạy nghề Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường, mở rộng hoạt động dạy nghề: Đã tổ chức được 37 lớp các nghề sơ chế bảo quản nông sản; mây giang đan xuất khẩu; kỹ thuật nấu ăn; may công nghiệp và may dân dụng; thêu ren xuất khẩu, thu hút gần 1.000 học viên tham dự.

 

Một số nghề được nhiều hội viên quan tâm, học hỏi là: Nghề kỹ thuật nông nghiệp, sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch, đã tổ chức được 12 lớp gồm 372 cán bộ Hội của 9 xã, phường tham dự; nghề mây giang đan xuất khẩu tổ chức được 6 lớp cho 168 học viên của các huyện Na Rì, Chợ Mới, Ba bể; nghề kỹ thuật nấu ăn tổ chức được 5 lớp, thu hút 185 học viên; đặc biệt đã mở được 4 lớp học nghề may dân dụng và may công nghiệp cho 128 con em hội viên. Sau khoá đào tạo, các học viên đã biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chủ động làm nghề tăng thu nhập cho gia đình và đã có gần 100 học viên được Trung tâm giới thiệu vào làm việc tại các cơ sở sản xuất và Công ty may Bắc Kạn.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video