TW Hội LHPN Việt Nam - dự án "Vì một thế giới đảm bảo Trẻ em và bình đẳng cho Trẻ em gái" tuyển chuyên gia tư vấn

09/10/2020
Trong khuôn khổ dự án "Vì một thế giới đảm bảo Trẻ em và bình đẳng cho Trẻ em gái", Ban Quản lý dự án, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cần tuyển dụng chuyên gia tư vấn (cá nhân hoặc đơn vị dịch vụ) để biên tập nội dung của lịch truyền thông về kết quả của dự án.

Các cá nhân/đơn vị quan tâm gửi hồ sơ báo giá theo địa chỉ: Ban Quản lý dự án Trung ương Hội, email: msoanh.vwu@gmail.com hoặc  Dự án "Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái", Ban Gia đình xã hội, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là trước 17h00 ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Thông tin cụ thể xem trong TOR tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video