TW Hội LHPN Việt Nam nghiệm thu 6 Đề tài khoa học

08/04/2005
Ngày 6/4/2004, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Khiết -Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan- đã tổ chức nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu liên quan đến hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên của Hội đồng khoa học cơ quan, các nhóm nghiên cứu đề tài, các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch và đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Qua một ngày làm việc nghiêm túc, 6 đề tài đã được Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Viêt Nam nghiệm thu, đó là các đề tài: Thực trạng lao động nữ khu vực công nghiệp tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ trên địa bàn dân cư; Nhu cầu tuổi làm việc của cán bộ công chức và lao động nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa;Thực trạng đời sống và sự tham gia Hội phụ nữ của phụ nữ cao tuổi Việt Nam; Tìm hiểu nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của phụ nữ dân tộc thiểu số; Thực trạng về nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cho nhiệm kỳ 2007-2012; Tình hình thực hiện quy chế dân chủ của phụ nữ nông thôn Việt Nam và giải pháp tăng cường năng lực thực hiện dân chủ cho phụ nữ cơ sở.

Tin & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video