Yên Bái: Hiệu quả từ Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

15/03/2014
Cùng với cả nước, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. Bước đầu, Đề án đã có những hiệu quả nhất định

Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 và quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án của UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái - cơ quan thường trựcbanđiều hành thực hiện Đề án, năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai có hiệu quả Đề án này, góp phần vào việc đảm bảo tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn.

Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tốt cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; giúp trẻ vị thành niên nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, kỹ năng sống, các giá trị đạo đức, góp phần phát huy đầy đủ về thể lực, trí tuệ, nhân cách để trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Trong năm 2013, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, quán triệt Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiến thức CSSK-KHHGĐ, kiến thức nuôi dạy con cho cho75.562 bà mẹ, 68.287 ông bố có con dưới 16 tuổi, 38.852 trẻ em vị thành niên. Có 68.761 các bà mẹ áp dụng kiến thức được trang bị về nuôi dạy con, chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và thực hiện tốt Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào “Phụ nữ tích cực, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”có 2.874 ông bố chia sẻ trách nhiệm với vợ trong việc nuôi dạy con và 29.482 trẻ em vị thành niên áp dụng kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức 45 lớp tập huấn cho 2.231 học viên là thành viên Ban chỉ đạo, chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ các huyện thị, thành phố, xã, phường; Duy trì 9 câu lạc bộ bà mẹ nuôi dạy con tốt với 221 thành viên và thành lập mới 13 Câu lạc bộ với 301 thành viên tham gia; duy trì 10 điểm chỉ đạo Đề án năm 2013…Tổ chức Hội thảo“Kết nối Mẹ và con Gái trong tình yêu, tình dục có trách nhiệm và an toàn”với 105 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên tham dự.

Nhân kỷ niệm“Năm gia đình Việt Nam” Hội PNLH tỉnh phối hợp với sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo 180/180 xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc” nhân kỷ niệm“Ngày gia đình Việt Nam 28/6”thu hút 45.120 hội viên tham gia. Tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường tuổi vị thành niên tại 2 trường Phổ thông trung học cho 1.450 em. Bên cạnh đó, Hội PNLH tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tập Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiến thức nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho 192.701 bà mẹ, ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi và gần 40 nghìn trẻ em vị thành niên.

Cũng trong năm 2013, Hội PNLH tỉnh phối hợp xây dựng được 12 phóng sự, 280 tin bài và 164 buổi phát thanh truyền hình kết quả thực hiện Đề án“Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”,cung cấp 43.800 tờ gấp và cuốn thông tin nội bộ, 13.870 bảng kiểm thực hiện nước sạch vệ sinh môi trường, 180 postervề cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, 1.100 tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ kết nối mẹ và con…

Mặc dù mới đưa vào thực hiện song Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” đã mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ trong tỉnh.Đề án đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sống của bà mẹ, trẻ em.Nhiều hội viên phụ nữ đã có chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, nuôi dạy con cáitừ đó giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tự tin hơn khi bước vào cuộc sống.

Để Đề án tiếp tục có hiệu quả, trong năm 2014, Hội PNLH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của ngành, mạng lưới truyền thanh cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên và tuyên truyền kỹ năng sống cho vị thành niên các trường Trung học chuyên nghiệp và Trung học phổ thông; tổng kết 10 điểm chỉ đạo tại các huyện, thi, thành phố đến 180 xã, phường, thị trấn…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video