Văn bản chỉ đạo


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
842/KH-ĐCT
01/06/2020
2
838/KH-ĐCT
22/05/2020
3
838/KH-ĐCT
22/05/2020
4
835/KH-ĐCT
20/05/2020
5
834/KH-ĐCT
20/05/2020
6
4344/ĐCT-KT
13/05/2020
7
827/KH- ĐCT
07/05/2020
8
4313/CV-ĐCT
04/05/2020
9
4473/QĐ-ĐCT
28/04/2020
10
814/KH-ĐCT
27/04/2020
( Tổng số: 40 văn bản)

Video