Đắk Lắk: Giám sát việc thực hiện một số Điều của Luật trẻ em tại cơ sở

26/08/2020
Hội LHPN huyện Krông Ana, Đắk Lắk vừa tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định tại Điều 18 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật trẻ em về chính sách chăm sóc sức khỏe trẻ em tại UBND xã Ea Na và UBND xã Dur Kmăn.
Đoàn giám sát làm việc tại xã Ea Na

Theo báo cáo của UBND Ea Na và UBND xã Dur Kmăn, trong giai đoạn được giám sát (tháng 01/2018 đến tháng 7/2020), hiện nay tổng số trẻ em của 02 đơn vị là: 4.750 em, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 2.489 trẻ; trẻ em dân tộc thiểu số và dân tộc khác 1.957 em; trẻ em con hộ cận nghèo 719 em, trẻ em con hộ nghèo 460 em; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 60 em; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 219 em.

Tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp mới cho trẻ em dưới 6 tuổi là 709 thẻ, nâng tổng số thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi là 2.489 thẻ, đạt tỷ lệ 100%. Có 60 em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; có 03 trường hợp được UBND xã làm thủ tục giám định mức độ khuyết tật và được hưởng trợ cấp từ nguồn ngân sách địa phương; 95% trẻ em trở lên được uống vitamin A, tẩy giun, cân nặng, đo chiều cao, tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắcxin, khám sàng lọc…

Bên cạnh đó, việc xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được UBND xã và các ngành quan tâm thường xuyên, đã hỗ trợ làm 02 nhà ở cho trẻ em mồ côi với số tiền là 100 triệu đồng; nhân dịp các ngày lễ, tết, năm học mới tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, xe đạp…cho 1.450 em với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chính sách chăm sóc sức khỏe trẻ em trong thời gian tới, đoàn giám sát đề nghị UBND 2 xã quan tâm, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về chính sách chăm sóc trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em; bố trí kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc  trẻ em… nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nâng cao đời sống, tinh thần cho trẻ em trên địa bàn 2 xã.

 

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video