Đảm bảo quyền trẻ em được quan tâm, thực hiện tốt trong thực tế

19/08/2020
Hội LHPN huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định tại Điều 90 Luật Trẻ em về trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em tại UBND xã Ea Toh.
Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Ea Toh

Theo báo cáo của UBND xã Ea Toh, trong thời gian được giám sát (từ tháng 01/2019 đến tháng 7/2020), tổng số trẻ em tại địa phương là 3.615 em; trong đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 9 em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 15 em, trẻ em bị khuyết tật 42 em đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, trẻ mồ côi là 3 em đang được hưởng trợ cấp xã hội.

Báo cáo đánh giá, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã cùng sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp xâm hại trẻ em; 100% trẻ em được tiêm chủng, uống vacxin theo quy định; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được quan tâm, giúp đỡ; các chế độ, chính sách cho trẻ em đều được công khai; việc chi trả ưu đãi hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác. Nguồn ngân sách địa phương cấp cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là 40 triệu đồng; nguồn địa phương huy động từ các tổ chức là 35 triệu đồng; kinh phí cho cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em là 62,1 triệu đồng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em rộng rãi trong cộng đồng. Trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; về vấn đề giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em; quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em; chỉ đạo phối hợp liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh Internet… nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nâng cao đời sống, tinh thần cho trẻ em trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát cũng có văn bản kiến nghị UBND tỉnh đề nghị có quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao dành cho thiếu nhi ở địa phương, cân đối bố trí thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu bố trí nguồn lực để tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, nhân rộng các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác trẻ em; kiến nghị Sở Y tế triển khai chính sách, giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi; Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học, phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc học sinh sử dụng trái phép chất gây nghiện; đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hàng năm tham mưu bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

 

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video