Đồng Tháp: Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên giai đoạn 2023-2026

17/08/2023
Sáng ngày 11/8, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên giai đoạn 2023-2026 với sự tham gia của trên 60 đại biểu là lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Ủy viên ĐCT, Trưởng ban Công tác phía Nam Trần Huyền Thanh phát biểu tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã chủ động xây dựng kế hoạch 02 khâu đột phá về “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” và “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” nhiệm kỳ 2022-2027 và triển khai đến 12/12 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc. Theo đó các cấp Hội tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cập nhật quản lý hội viên vào phần mềm, duy trì, nâng chất mô hình hiệu quả để thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội,… Tuy nhiên, nội dung và hình thức hoạt động đã đổi mới nhưng chưa đồng đều, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ một số nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời; việc cập nhật phần mềm chưa thuận lợi; tập hợp phụ nữ đi làm ăn xa còn nhiều khó khăn, vận động phụ nữ khá, giàu tham gia vào tổ chức Hội còn hạn chế,…

Qua rà soát, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có 331.613/597.952 (đạt 55,46%) phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (theo Cục Thống kê tỉnh). Có 36/143 cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút HV trên 60%; còn 107/143 cơ sở có tỷ lệ thu hút dưới 60% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn. Trước thực trạng đó, các cấp Hội đã phân tích rõ thực trạng tình hình để xây dựng lộ trình cụ thể hỗ trợ cơ sở dưới 60% để cuối nhiệm kỳ không còn cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút dưới 60%.

Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ, phân tích về thực trạng, khó khăn và các vấn đề đang đặt ra trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên trên địa bàn hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng tỷ lệ hội viên ở cơ sở giai đoạn 2023-2026, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội thảo

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm từng cấp Hội hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở Hội tỷ lệ tập hp hội viên dưới 60%; Đồng thời đề xuất kiến nghị TW Hội LHPN Việt Nam sát sao theo dõi, trực tiếp hỗ trợ để có những định hướng tháo gỡ kịp thời, cũng như nghiên cứu về cách tính phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt thực tế ở địa bàn để làm căn cứ tính tỷ lệ tập hợp hội viên ở nhiệm kỳ 2022-2027 cho phù hợp.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa trong tìm giải pháp nhằm đến cuối nhiệm kỳ 100% sở Hội đạt tỷ lệ tập hp trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn tham gia t chức Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.                     

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video