Cán bộ Hội góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

13/09/2022
Hội LHPN tỉnh Bình Phước và Nam Định vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Toàn cảnh hội nghị (Bình Phước)

- Bình Phước

Với hình thức góp ý trực tiếp thông qua trao đổi tại hội trường, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm xung quanh các vấn đề về: Quy hoạch đất, bồi thường, chính sách hỗ trợ sau khi nhà nước thu hồi đất, giá đất, quy định về giá đất, quyền sử dụng đất....

Tại hội nghị vấn đề quy hoạch sử dụng đất, giải tỏa và đền bù khi Nhà nước thu hồi đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến. Bà Chu Thúy Bình, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra cho rằng: “Tại Điều 51, nên gộp chung Khoản 3 và 4 thành một khoản và cần nêu rõ và cụ thể hơn về các trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố; Tại Khoản 6, Điều 51, đề nghị bổ sung thêm thời gian cụ thể ban hành kế hoạch sử dụng đất sau khi có Quyết định quy hoạch; Vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần có thêm nội dung sau khi thực hiện dự án thu hồi đất. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất thì hướng giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất như thế nào.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã chủ trì hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề thực tiễn mà các đại biểu đặt ra; đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tổng hợp đầy đủ gửi về TW Hội LHPN Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

- Nam Định

Hội nghị lấy ý kiến của toàn thể cán bộ công chức cơ quan về toàn bộ nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất.

Đa số các ý kiến tại Hội nghị góp ý khẳng định: Dự thảo Luật có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn, khắc phục những bất cập trong Luật hiện hành. Tuy nhiên, các đại biểu cũng quan tâm góp ý vào một số vấn đề: Quy hoạch sử dụng đất; Đền bù khi giải phóng mặt bằng; Khung giá đất, bảng giá đất; Điểm mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thuế thu nhập khi giao dịch; Quản lý đất, đất cho thuê lâu dài và quỹ nhà ở….

Cũng trong thời gian này, Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đồng loạt triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, phụ nữ vào dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là luật quan trọng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp phụ nữ và cán bộ Hội chuyên trách các cấp để xây dựng thành ý kiến chính thức gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi); cũng như chuẩn bị cho hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ VN tổ chức.

Dự kiến, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9/2022 tới; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022), trình Quốc hội cho ý kiến lần hai vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Kiều Thành; Trần Sâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video