Hội LHPN tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hút hội viên

14/09/2020
Công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên được Hội LHPN tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ then chốt, là trách nhiệm của cả hệ thống Hội trong toàn tỉnh. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ đã được các cấp Hội đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Hội thi duyên dáng áo dài xưa và nay của Hội LHPN tỉnh Gia Lai

Để thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội, các cấp Hội thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền: xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Tờ thông tin Phụ nữ, tài liệu sinh hoạt Hội, trang thông tin điện tử của Hội, qua nhóm zalo, facebook, hệ thống tin nhắn Viettel… và tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, cụ thể như tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi Hội, hội thi, in tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích tuyên truyền …. nhằm chuyển tải các hoạt động, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ đến với toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ một cách rộng rãi.

Bên cạnh việc không ngừng đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phong phú, các cấp Hội còn chủ động triển khai, xây dựng nhiều mô hình, CLB, cách làm hay, sáng tạo đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em phụ nữ như: vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng và sử dụng 1.776 nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì và nhân rộng 173 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, 1.242 mô hình “Địa chỉ tin cậy”,  “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “3 biết 2 hỗ trợ”,  “An toàn cho tuổi hồng”,… Ngoài ra, các cấp Hội chú trọng vận động các nhóm đối tượng đặc thù: phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tôn giáo, nữ lao động từ các tỉnh thành sau khi trở về địa phương, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù...; nhóm phụ nữ theo ngành nghề (CLB nữ doanh nghiệp, tổ liên kết, Hợp tác xã...).

Để chăm lo, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, Hội đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hội viên DTTS; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ nghèo, ốm đau bệnh tật, Những hoạt động mang tính nhân văn trên đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tích cực tham gia góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành của tỉnh đảm bảo công tác an sinh xã hội cho hội viên phụ nữ nghèo.

Tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo thông qua các hoạt động vay tín chấp với lãi suất thấp; hoạt động hỗ trợ học nghề và tìm kiếm việc làm thông qua Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” thông qua Đề án 939; tiếp cận khoa học kỹ thuật, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Kết quả trong 5 năm qua, các cấp Hội triển khai hiệu quả các mô hình giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế với 1.096 mô hình đã giúp 3.872 phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ quan tâm về đời sống vật chất, các cấp Hội còn chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ thông qua việc thành lập, duy trì và nhân rộng các CLB Khiêu vũ, CLB dưỡng sinh, CLB văn hóa thể thao… Đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc duy trì sinh hoạt và nhân rộng các CLB cồng chiêng nữ, CLB dệt thổ cẩm…đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, nhất là hội viên phụ nữ DTTS tại địa phương.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội tập trung củng cố tổ chức Hội, kiện toàn và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi, tổ Hội. Duy trì sinh hoạt Hội định kỳ đúng theo Điều lệ Hội, triển khai có hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 5 cơ sở”, “Ngày thứ 3 cơ sở”, “Ngày 20 hàng tháng đi cơ sở”, “Hàng tuần 4 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở Chi hội”, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt khi tham gia sinh hoạt Hội vận động được 1 phụ nữ cùng tham gia,... tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng đúng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, nhất là những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chị em phụ nữ tại các vùng đồng bào DTTS. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội phát triển thêm 1.568 hội viên mới nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh là 226.446/287.672 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 78,7%) với 1.576 chi hội.

Với sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội nhờ đó phong trào của Hội phụ nữ trong thời gian qua không ngừng phát triển, đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ổn định, bền vững….

Phạm Thị Tố Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video