Hội LHPN tỉnh Hậu Giang giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

13/06/2022
Xác định, giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh và Ủy ban Nhân Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Đoàn giám sát tiến hành thăm thực tế một số hộ kinh doanh trên địa bàn được giám sát

Thành phần Đoàn giám sát có bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng đoàn; Bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội, Phó trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát theo cơ cấu các ngành có liên quan (như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa – xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang).

Đoàn giám sát tiến hành thăm thực tế một số hộ kinh doanh trên địa bàn được giám sát, qua trao đổi người dân rất hài lòng được sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến, phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của người dân, nhất là các hộ kinh doanh.

Qua giám sát cho thấy việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021  của 02 đơn vị thời gian qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp đồng bộ của các ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể nhất là trong công tác tuyên truyền được chú trọng, truyền tải thông tin đến đến nhân dân được biết và thực hiện; việc rà soát, lập danh sách, hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ nhanh chóng, đảm bảo việc chi hỗ trợ, công khai, minh bạch, đúng theo quy định.  Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng nhận thấy đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết còn dàn trải, có trường hợp thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng điều kiện kinh tế gia đình họ khá, giàu nên thực tế họ không có nhu cầu nhận hỗ trợ. 

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với UBND Thành phố Ngã Bảy

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị đơn vị được giám sát quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thực tế các cơ quan tham mưu, địa phương trong việc rà soát, lập danh sách, chi hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách để đảm bảo không bỏ sót đối tượng, tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách tại địa phương.

Kết quả sau giám là cơ sở quan trọng để Hội đề xuất với cơ quan chức năng trong quá trình hoạch định chính sách cần nghiên cứu cụ thể đối tượng thụ hưởng phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế để đảm bảo ngân sách thực hiện chính sách của địa phương.

Hồng Diễm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video