Hội LHPN tỉnh Hoà Bình tổ chức được 86 cuộc tiếp xúc đối thoại với hội viên phụ nữ

02/08/2022
Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 7/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hoà Binh đã triển khai kịp thời, bám sát các văn bản chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc đảm bảo yêu cầu.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hòa Bình dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể tại Hội LHPN huyện Tân Lạc

Sau 03 năm triển khai thực hiện, các cấp hội đã tổ chức 87 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan với hội viên, phụ nữ về các Chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, thu hút 6.101 người tham gia.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành; đồng thời thông qua tiếp xúc, đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, MTTQ và các ngành liên quan từ đó làm cơ sở để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc có giải pháp can thiệp kịp thời, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người.

Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật, dự thảo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế xã hội khi có yêu cầu; Tham gia 1.420 lượt ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước xóm, tổ dân phố; việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố; đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã... bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản, sinh hoạt chi hội...

Lãnh đạo huyện ủy dự tiếp xúc đối thoại với hội viên phụ nữ huyện Tân Lạc

Hoạt động tiếp xúc đối thoại đã mang lại hiệu quả tích cực, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân và hội viên phụ nữ đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, hệ thống chính trị; góp phần thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Trong thời gian tới các cấp Hội LHPN tỉnh Hoà Bình tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện tốt Quy chế số 07-QC/TU, Quyết định số 232-QĐ/TU và Quyết định số 367-QĐ/TU một cách hiệu quả, đảm bảo nội dung các cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở không né tránh, giải quyết được các vấn đề bức xúc mà nhân dân và hội viên quan tâm; tạo niềm tin, sự gắn bó giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; động viên hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video