Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát huy vai trò trong tham gia quản lý Nhà nước

11/07/2022
10 năm qua, thực hiện NĐ 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ "Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước", các cấp Hội LHPN tỉnh đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của PNTE, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nà

Đảm bảo cho Hội LHPN các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước

Ngày 23/8/2013, UBND tỉnh Phú Yên và Hội LHPN tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN trong tỉnh tham gia quản lý nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 56 và tạo mọi điều kiện để Hội LHPN các cấp tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành, địa phương.

Đ tạo điều kiện cho Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, UBND tỉnh luôn quan tâm về kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc. Kịp thời giải quyết đề xuất, kiến nghị và có văn bản đồng ý giao cho Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án như: Dự án xây 100 căn nhà "Tái thiết nhà sau bão Damrey" cho hộ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo... bị thiệt hại do cơn bão Damrey tại Phú Yên; Chương trình Quỹ tín dụng với số tiền 2,73 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo... vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh có bể tự hoại; Dự án khai thác, triển khai mô hình sinh kế bền vững, nhằm nâng cao năng lực và sự tham gia của phụ nữ trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính”; Dự án “Thúc đẩy giao thông xanh góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh, phát triển bền vững”. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, hàng năm cấp khoảng 260 triệu đồng để Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN từng bước nâng cao vị trí, vai trò trong tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. 

Hội LHPN tỉnh phát động phong trào "Trồng cây vì một Phú Yên xanh"

Các cấp Hội nỗ lực, chủ động tham gia quản lý nhà nước

Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai nghị định 56 trong các cấp Hội; cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; thực hiện tốt hoạt động phản biện xã hội thông qua việc tích cực, chủ động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật.

Các cấp Hội cũng chủ động tham gia kiểm tra, giám sát, rà soát để phụ nữ được tham gia hưởng lợi từ các chương trình, đề án, dự án; chủ động lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp tập trung vào các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em như Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân gia đình; các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách tín dụng cho người nghèo; chế độ bảo hộ lao động nữ..., chủ động có văn bản kiến nghị đối với những vấn đề bất cập đã phát hiện được trong quá trình giám sát. Kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, chủ động lên tiếng và tham gia trong các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là vấn đề xâm hại phụ nữ, trẻ em gái.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 03 Hội nghị đối thoại giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cấp ủy và chính quyền địa phương với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” có hơn gần 300 hội viên, phụ nữ tham dự. Phối hợp tổ chức 04 hội nghị tư vấn pháp luật trực tiếp tại cộng đồng, có 340 hội viên, phụ nữ. Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật BHXH, BHYT, An toàn giao thông…  thu hút trên 23.000 hội viên, phụ nữ tham dự.

Các hoạt động tại địa phương đều có sự tham gia của Hội Phụ nữ qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp liên tịch với các ngành trên nhiều lĩnh vực đem lại hiệu quả cho phong trào chung của địa phương cũng như phong trào của Hội.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Hội LHPN các cấp tham gia quản lý Nhà nước, cần có chính sách nhằm động viên cán bộ nữ phấn đấu vươn lên, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ quản lý nhà nước để nâng cao được tỷ lệ nữ đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quan tâm hướng dẫn Hội LHPN các cấp trong công tác giám, sát và phản biện xã hội; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN; tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp phát huy sức lực, trí tuệ và tài năng tham gia các lĩnh vực của đời sống hội, đặc biệt chú ý đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video