Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh giám sát thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

25/08/2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hội LHPN tỉnh được giao chủ trì tham mưu giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020". Chương trình giám sát có sự phối hợp của các sở, ban, ngành (Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh).
Đoàn giám sát tại Công ty Cổ phần xử lý chất thải miền Đông - Xã Quảng Nghĩa thành phố Móng Cái

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp 13/20 đơn vị dịch vụ công thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh (Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Móng cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Cẩm Phả); Các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành giám sát trong tháng 8/2020, đảm bảo thực hiện giám sát 100% các đơn vị.

Qua giám sát nhằm đánh giá khách quan thực trạng việc thực hiện chính sách pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các đơn vị dịch vụ công ích, kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, bất cập, từ đó nghiên cứu đề xuất chính sách trong thực hiện pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động đối với lao động nữ nói riêng tại các đơn vị dịch vụ công ích góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.

Kết thúc đợt giám sát, Hội tiến hành xây dựng báo cáo tổng hợp những vấn đề phát hiện, chủ động đề xuất kiến nghị Tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương và đơn vị được giám sát theo quy định.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video