Nghệ An: 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ

09/09/2022
Sáng 07/9/2022, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá 10 năm việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước (Nghị định số 56), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long.
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An trong việc chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp đối với bố trí nguồn lực, tạo cơ chế phát huy vai trò và đảm bảo sự tham gia quản lý Nhà nước của các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Đồng thời đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong việc tranh thủ nguồn lực, các cơ chế để tổ chức hoạt động Hội, góp phần tham gia quản lý nhà nước, nhất là trong việc thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của địa phương trong thực hiện Nghị định số 56. Qua đó bày tỏ mong muốn Hội thảo sẽ rút ra được những kết luận quan trọng, đề xuất được các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56 trong thời gian tới.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong10 năm qua tại tỉnh Nghệ An. Theo đó, 10 năm thực hiện Nghị định 56, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các cấp nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định và quy chế phối hợp giữa UBND và Hội LHPN cùng cấp trong toàn tỉnh; quan tâm bố trí nguồn lực kinh phí và cơ sở vật chất cho các cấp Hội Phụ nữ; mời Hội tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các kế hoạch, chương trình, đề án… của địa phương theo quy định; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; duy trì lịch làm việc theo quy định giữa UBND các cấp với Hội LHPN cùng cấp.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Lan phát biểu tham luận

Các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị định, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật như: trong 10 năm, các cấp Hội trong tỉnh đã đề xuất thành công và triển khai có hiệu quả 17 đề án tại địa phương, điển hình là Đề án “Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2016”; đề xuất được các chính sách liên quan đến cán bộ nữ khi tham gia đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm; chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội không chuyên trách cấp xã, cán bộ chi hội; tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chế độ đối với Ủy viên Thường trực MTTQ và Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích những khó khăn, hạn chế của Nghệ An trong thực hiện Nghị định 56 thời gian qua, các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục và triển khai có hiệu quả Nghị định thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo

Tổng kết và kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An sau 10 năm thực hiện Nghị định 56; ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phó Chủ tịch Hội tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị, giải pháp được đưa ra tại Hội nghị; Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo UBND các cấp và các sở, ngành thực hiện tốt Nghị định 56; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ cơ quản quản lý nhà nước về lồng ghép giới, bình đẳng giới trong xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội LHPN các cấp và triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế. Phó Chủ tịch chỉ đạo Hội LHPN các cấp tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị định 56; tích cực tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Minh Quí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video