Nhiệm kỳ Đại hội dài nhất của Hội LHPN Việt Nam

09/06/2020
Trong lịch sử của Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ thứ III là nhiệm kỳ dài nhất, gắn liền với lịch sử chống Mỹ, cứu nước của cả dân tộc, từ năm 1961 đến năm 1974.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nữ các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch ngày 12/3/1961.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ III được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11/3/1961 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 650 đại biểu đại diện cho hàng triệu hội viên, phụ nữ. Đại hội vinh dự đón 19 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế, đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến dự và nói chuyện với Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội III vào ngày 9/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Phụ nữ ta cần phải đoàn kết chặt chẽ chị em các dân tộc, lao động chân tay và lao động trí óc, phụ nữ miền Bắc và phụ nữ miền Nam. Cần đoàn kết với phụ nữ các nước phe ta và phụ nữ tiến bộ trên thế giới để đấu tranh cho mục đích chung là hòa bình thế giới và chủ nghĩa xã hội".

Trong lịch sử của Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ thứ III là nhiệm kỳ dài nhất, gắn liền với lịch sử chống Mỹ, cứu nước của cả dân tộc, kéo dài suốt 13 năm, từ năm 1961 đến năm 1974.

Đại hội đã phát động phong trào thi đua "Phụ nữ 5 tốt" với 5 nội dung: 1- Đoàn kết sản xuất tiết kiệm tốt. 2- Chấp hành chính sách tốt. 3 – Tham gia quản lý tốt. 5 – Học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật tốt. 5 – Xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt.  

Cũng tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ III đã quyết định sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chỉnh đốn tổ chức Hội, chủ yếu là tổ chức cơ sở cho thích hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất và công tác của các tầng lớp phụ nữ trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; Hệ thống tổ chức Hội tiếp tục được củng cố từ Trung ương đến cơ sở, nhờ đó vai trò, vị trí của tổ chức Hội được nâng cáo.

Về tổ chức, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc, giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương Hội do Đại hội toàn quốc bầu ra. Thành phần Ban Chấp hành có Hội trưởng, Phó Hội trưởng và các Uy viên thường trực. Ban Thường trực có chức năng chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của Hội. Đảng đoàn Trung ương Hội do Hội trưởng làm Bí thư, có nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Hội, báo cáo tình hình của Hội lên Đảng đoàn cấp trên.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video