Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Hội LHPN tỉnh Gia Lai

18/08/2023
Trong chuyến công tác tại Gia Lai, sáng ngày 16/8/2023, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Gia Lai.
Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’Hồng đã báo cáo nhanh một số kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào phụ nữ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2023.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động; triển khai đồng bộ chủ đề năm gắn với thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới” của Hội LHPN tỉnh; tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; thành lập và vận hành Uỷ ban kiểm tra các cấp Hội; lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia,...

Một số kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm: tổ chức 727 buổi tuyên truyền với 306.196 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; xây dựng và cấp phát 1.493 cặp tài liệu cho chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn tỉnh, có 969 lượt cán bộ Hội các cấp đi làm việc tại cơ sở; trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ ngày công, tặng nhu yếu phẩm và xây mới, sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo với số tiền trên 2,2 tỷ đồng; 17/17 đơn vị tiến hành bầu và đã được chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với 61 ủy viên; triển khai thí điểm 07 CLB “5 có 3 sạch” với 235 thành viên, xây dựng 07 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”/“Nhà sạch, ngõ đẹp” với 213 thành viên; các cấp Hội đã đăng ký và vận động nguồn lực giúp 4.420 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo năm 2023; thành lập được 129 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” với 1.198 thành viên; 14 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” với 112 thành viên; củng cố, duy trì nâng cao chất lượng 12 mô hình “Địa chỉ tin cậy” với 114  thành viên; 19 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 570 thành viên,...

Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với TW Hội LHPN Việt Nam một số nội dung:

1. Cách tính hội viên, thu hội phí đối với các đối tượng phụ nữ cao tuổi, phụ nữ không có mặt tại địa bàn dân cư;

2. Mở rộng địa bàn và đối tượng thụ hưởng Dự án 8 đối với các xã, thôn, làng có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên 80% (mà không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn); bổ sung thêm đối tượng thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho Phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ khuyết tật, nạn nhân mua bán người;

3. Quan tâm xây dựng Đề án về luân chuyển cán bộ Hội chuyên trách các cấp để tạo kiều kiện để cán bộ được rèn luyện thử thách;

4. TW Hội có văn bản đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện để Hội LHPN cấp tỉnh triển khai khâu đột phá Ứng dụng công nghệ thông tin và chủ đề năm 2024.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; Đồng thời, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Hội LHPN tỉnh để báo cáo Đoàn Chủ tịch TW Hội và các Bộ, ngành có liên quan xem xét bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Phó Chủ tịch Hội đề nghị Hội LHPN tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức Hội thảo chuyên đề để bàn các giải pháp giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em tại địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; rà soát, kiểm tra lại quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo chặt chẽ, tránh sai sót; lan tỏa, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa, người DTTS; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội, đại biểu HĐND trong việc lên tiếng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi” lần thứ nhất năm 2023 do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video