Phụ nữ thành phố Hòa Bình thực hiện tốt hoạt động giám sát phản biện xã hội đảm bảo quyền lợi cho hội viên phụ nữ

16/03/2022
Trong những năm qua hoạt động giám sát phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, bước đầu đã có nhiều tác động tích cực và khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Hội.
Hội LHPN Thành Phố Hòa Bình tổ chức giám sát tại phường Thống Nhất

Các cấp Hội đã chú trọng nâng cao năng lực về giám sát, phản biện, tham mưu đề xuất chính sách cho chị em phụ nữ thông qua các khóa tập huấn chuyên đề, lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ Hội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên phụ nữ; phối hợp với các ngành đoàn thể rà soát đăng ký nội dung giám sát, tổ chức đối thoại với cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội, Hội đã tập trung vào các lĩnh vực nội dung liên quan đến đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới như: xây dựng NTM, hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Luật An toàn thực phẩm; các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Hội đã chủ trì 15 cuộc giám sát/11chính sách, tham gia 69 cuộc do HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thành phố tổ chức; cấp cơ sở đã chủ trì giám sát được 43 cuộc/40 chính sách. Kết quả, sau giám sát, Hội LHPN thành phố đã có những đổi mới hiệu quả rõ rệt trong theo dõi giải quyết kiến nghị. Đóng góp 257 ý kiến vào các văn bản dự thảo Luật, dự thảo về nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm. Tổ chức các cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cuộc đối thoại chính sách về BHYT, Luật đất đai, Hôn nhân gia đình …

Công tác phản biện xã hội được Hội LHPN thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ gửi Hội LHPN tỉnh, UBND thành phố và các ngành liên quan.

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN thành phố Hòa Bình tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ hội viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay tại cơ sở. Thực hiện thành công giám sát và phản biện xã hội giúp Hội thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video