Phú Thọ: Chủ động tham mưu, phối hợp lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của 3 Đề án 01, 938 939

21/11/2023
Vừa qua, tại huyện Đoan Hùng, đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện 3 Đề án 01, 938, 939 đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 938, 939 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ các Đề án 01, 938, 939 năm 2024.
Các đồng chí đại biểu thăm vườn bưởi của HTX Hoàng Hoa Phú Lâm, Đoan Hùng

Thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ, năm 2023, Ban Chỉ đạo Đề án từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của hai Đề án. Hội LHPN tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên chủ động trong công tác tham mưu triển khai các văn bản, hoạt động thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án theo chủ đề của từng năm. Nhờ đó, các chỉ tiêu của cả hai đề án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Kim Loan thông qua báo kết quả triển  khai thực hiện Đề án 938,939/CP năm 2023

Đối với Đề án 938, toàn tỉnh đã có 70.000 hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về pháp luật, về giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục làm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em, khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo phòng chống xâm hại và bạo lực trên cơ sở giới; 90% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. 225/225 xã, phường, thị trấn đều xây dựng được ít nhất một mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội. Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã thành lập, duy trì hoạt động của 103 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 13 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 11 “Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các huyện triển khai dự án: Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Đoan Hùng.

Đối với Đề án 939, các cấp Hội đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 816 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; hỗ trợ thành lập mới một HTX bưởi Hoàng Hoa Phú Lâm tại huyện Đoan Hùng; hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp, HTX, THT do phụ nữ quản lý xây dựng 43 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023”, trong đó có 1 dự án khởi nghiệp về sản xuất và chế biến chè búp tím Thanh Ba đạt giải Nhì vòng Chung kết cấp vùng phía Bắc, giải Ba vòng Chung kết toàn quốc; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.541 lao động nữ. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình, phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế như: Vốn ủy thác Ngân hàng CSXH đạt trên 1.581 tỷ đồng cho 30.995 hộ vay; Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh dư nợ trên trên 45,9 tỉ đồng cho 3.431 khách hàng vay... Hiện toàn tỉnh có 13 HTX, 60 THT, 241 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; 131 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban  Chỉ đạo thực hiện 3 Đề án phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện hai Đề án 938, 939. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của các Đề án 01, 938, 939 theo chủ đề hằng năm; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tạo sự thông suốt giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch 3 Đề án đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các Đề án để hội viên, phụ nữ và Nhân dân đều được tiếp cận thường xuyên, đặc biệt đề án 01 về “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; gắn việc triển khai các Đề án với các phong trào, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt Đề án. Các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, đặc biệt là Hội LHPN tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của 3 Đề án. Hội LHPN các huyện, thành, thị khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện Đề án 01 và phối hợp với các ngành chức năng triển khai, tổ chức thực hiện Đề án theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và các đại biểu đã tham quan HTX bưởi Hoàng Hoa Phú Lâm tại xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng.

Bạch Sáu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video