Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động

15/09/2022
Theo Điều 25, Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động như sau:

1. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi phục vụ tại ngũ được hưởng các chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.

3. Sĩ quan Cảnh sát cơ động được bố trí nhà ở công vụ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video