Tập huấn về giới và bình đẳng giới cho phóng viên, cộng tác viên

23/08/2007
Trong 3 ngày từ 21 đến 23/8, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn về giới và bình đẳng giới cho phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa

Những nội dung cơ bản mà các phóng viên, cộng tác viên đã được tìm hiểu tại đợt tập huấn là vấn đề giới, Luật Bình đẳng giới; thực trạng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của cuộc sống và các vấn đề đặt ra hiện nay; vai trò của truyền thông với vấn đề bình đẳng giới; vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong việc giám sát thực hiện pháp luật vì bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ; định hướng và xây dựng kế hoạch truyền thông về giới, bình đẳng giới và luật pháp về bình đẳng giới trong thời gian tới… 

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian để học viên thảo luận xung quanh những vấn đề trọng tâm như: bình đẳng giới trong các lĩnh vực của cuộc sống; cách thức và biện pháp để Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống; xây dựng những chủ đề truyền thông về giới, bình đẳng giới và Luật bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nhìn chung, các cuộc thảo luận đều diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp có ý nghĩa thiết thực cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống.

Được biết, đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hành động xây dựng mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hòa bình và phát triển và Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video