Thanh Hóa: Truyền thông kiến thức pháp luật về lâm nghiệp cho hội viên phụ nữ

09/09/2022
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Ban quản lý Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam tỉnh Thanh Hóa” (VFBC) tổ chức sự kiện truyền thông nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về Pháp luật lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư tại huyện Quan Hóa và Quan Sơn.
Thành viên đội thi Thôn Bàng, xã Trung Thượng trả lời câu hỏi

Dưới hình thức cuộc thi “Rung Chuông vàng”, người tham gia được chia thành các đội chơi theo phạm vi thôn/bản là các thôn/bản được dự án VFBC tác động nhằm cải thiện công tác quản lý rừng cộng đồng. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, nội dung các câu hỏi của cuộc thi xoay quanh quyền, nghĩa vụ của cộng đồng được Nhà nước giao đất, giao rừng; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Các thành viên tham gia đội thi thảo luận lựa chọn phương án trả lời

Với hình thức tuyên truyền sáng tạo và hiệu quả, cuộc truyền thông tạo được sự lan toả trong cộng đồng, qua đó giúp người dân và hội viên phụ nữ ở các thôn bản nắm rõ hơn các quy định của Pháp luật về lâm nghiệp, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội tham gia cuộc thi

Công tác bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng đối với các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Với các địa phương vùng cao, biên giới, rừng chính là “lá phổi xanh”, vừa mang tính chất phòng hộ vừa bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và làm đẹp cảnh quan thiên nhiên. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho các tầng lớp nhân dân là hoạt động thiết thực, góp phần giữ màu xanh cho rừng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lan Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video