Tiểu sử đồng chí Lê Minh Hưng, tân Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

17/05/2024
Trước khi tiến hành Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào sáng 16/5/2024, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Minh Hưng:


Theo TTXVN/PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video