Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

22/12/2023
- Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu
- Trao vật tư cho Tổ hợp tác trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn

- Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu

Sáng 26/11, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu năm 2023 gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (Hội nghị).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá sâu sắc kết quả, tác động của mô hình đối với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đây là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” với các tiêu chí: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ tại 4 xã thuộc 4 huyện: Thiệu Hóa, Quảng Xương, Triệu Sơn, Hậu Lộc. Từ 4 mô hình điểm với 40 hộ tham gia, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 172 mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Nhằm đánh giá lại quá trình triển khai, kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đại diện các đơn vị đã phát biểu ý kiến làm rõ vai trò của các cấp Hội LHPN, cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; vai trò của Hội LHPN xã, chi ủy trong huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí của mô hình; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Hội LHPN thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương...

Các tham luận đánh giá, việc xây dựng mô hình "Gia đình 5 có 3 sạch” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Mô hình không chỉ thể hiện sự chăm lo quyền lợi của phụ nữ mà còn khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM, NTM nâng cao, nông thôn mới NTM kiểu mẫu.

Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 15 đơn vị thực hiện xuất sắc mô hình và 40 hộ tiêu biểu tham gia thực hiện điểm mô hình xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch”.

- Trao vật tư cho Tổ hợp tác trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn

Tiếp tục thực hiện mô hình trồng chanh leo của Tổ hợp tác (THT) trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn (Như Xuân), Hội LHPN tỉnh đã trao 15.250 kg phân hữu cơ vi sinh, 154 gói thuốc trừ sâu, 204 gói thuốc trừ rệp cho 76 thành viên THT với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện và Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao phân bón cho THT

Mô hình trồng chanh leo của THT được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ gần 10.000 cây giống từ đầu năm 2023. Các thành viên THT đã chăm sóc theo đúng hướng dẫn kỹ thuật giúp cây phát triển tốt, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị ra quả. Đây là thời điểm thích hợp để bón thúc cho cây sinh trưởng, phát triển. Bên cạnh nguồn giống cây và vật tư được hỗ trợ, các thành viên THT đã chủ động nguồn đối ứng để thực hiện sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nguồn hỗ trợ này giúp cho 76 thành viên của mô hình THT trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, cải tạo đồi rừng, gia tăng thu nhập. Qua đó, hội viên, phụ nữ trong xã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ban TGCSLP, Hội LHPN tỉnh (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video