Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Quảng Bình với sản phẩm Ứng dụng phần mềm PowerPoint

10/05/2024
Phần mềm dễ thiết kế, dễ sử dụng, hình ảnh bắt mắt sinh động có nhiều tính năng để sáng tạo. Ứng dụng Phần mềm PP để thiết kế các slide câu hỏi trong thi Rung Chuông vàng thu hút được nhiều người chơi hứng thú tham gia cùng lúc vì vậy các nội dung cần tuyên truyền sẽ được tuyên truyền rộng rãi đến với hội viên, phụ nữ. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 169
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng phần mềm PowerPoint
  • Tác giả/Đối tượng: Đặng Thị Kim Liên, Đậu Thị Phương Lan, Trần Thị Ngân Hoa, Phạm Thị Dung; Tập thể; Hội LHPN xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

Mô tả sản phẩm: Phần mềm PowerPoint là phần mềm miển phí, được ứng dụng rộng rãi trong tuyên truyền, trong thuyết trình, trong dạy và học… Phần mềm dễ thiết kế, dễ sử dụng, hình ảnh bắt mắt sinh động có nhiều tính năng để sáng tạo. Ứng dụng Phần mềm PP để thiết kế các slide câu hỏi trong thi Rung Chuông vàng sẽ thu hút được nhiều người chơi hứng thú tham gia cùng lúc vì vậy các nội dung cần tuyên truyền sẽ được tuyên truỳên rộng rãi đên với mọi cán bộ HVPN.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

 https://docs.google.com/presentation/d/1VnS37H07KSNxfTUJEkVXhxgOt4hWsYty/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video