Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Sơn La với sản phẩm sử dụng phần mềm Google Meet trong sinh hoạt Hội

10/05/2024
Phần mềm Google Meet là phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin giúp kết nối, giao lưu, chia sẻ trực tuyến với nội dung được mã hóa, bảo mật; có thể tổ chức và điều hành tốt các cuộc họp, lớp đào tạo trực tuyến, phỏng vấn từ xa và nhiều hoạt động khác mọi lúc, mọi nơi…. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 154
  • Tên sản phẩm: Chi hội phụ nữ bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng và BCH hội LHPN xã sử dụng hiệu quả phần mềm Google Meet - trong sinh hoạt hội.
  • Tác giả/Đối tượng: Mè Thị Xuân, Nguyễn Văn Thiệu, Dừ Thị Dông, Quàng Thị Chung; Tập thể;  Hội LHPN xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
  • Đơn vị: Ban Tổ chức Văn phòng, Hội LHPN tỉnh Sơn La

Mô tả sản phẩm: Phần mềm Google Meet là phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin giúp chúng ta kết nối, giao lưu, chia sẻ trực tuyến, phát trực tiếp cuộc họp ở chế độ HD tại bất kỳ nơi đâu với nội dung được mã hóa, bảo mật. Google Meet giúp chúng ta tổ chức và điều hành tốt các cuộc họp, lớp đào tạo trực tuyến, phỏng vấn từ xa và nhiều hoạt động khác; nơi làm việc tích hợp, thoải mái, mọi lúc, mọi nơi…

  • Video mô tả sản phẩm

 

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video