Đà Nẵng: Tăng cường phát triển Đảng trong các chi, tổ phụ nữ

25/08/2023
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong đội ngũ chi, tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt” nhằm đánh giá thực trạng bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ chi, tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt, ưu tú phát triển Đảng trong tình hình hiện nay.
Hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong đội ngũ chi, tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt” năm 2023

Theo số liệu tại hội thảo, tính đến tháng 8/2023, tổng số chi hội trưởng phụ nữ theo đơn vị hành chính của Đà Nẵng có 1.200 chị, trong đó, có 466 chị là đảng viên; chi hội phó phụ nữ có 1.235 chị, trong đó có 355 chị đã là đảng viên; các cấp Hội hiện có 861 cán bộ ban cán sự chi hội, tổ trưởng, tổ phó phụ nữ và 3.140 hội viên nòng cốt đã là đảng viên. Hiện, có 232 chị đã được cấp Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 353 chị được giới thiệu học cảm tình Đảng, Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục bồi dưỡng để cấp uỷ xem xét kết nạp Đảng. Đây là lực lượng nòng cốt, đáp ứng những vấn đề thực tiễn của phong trào phụ nữ tại cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một lực lượng khá lớn cán bộ ban cán sự chi hội, tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt chưa đủ điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng, bên cạnh đó, công tác giới thiệu, bồi dưỡng còn khó khăn do đội ngũ chi hội, tổ phụ nữ thường xuyên có sự thay đổi; mặt khác độ tuổi của đội ngũ này chủ yếu từ 60 tuổi trở lên hoặc có trình độ văn hóa hạn chế, đặc biệt là chi hội trưởng, không đủ điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng.

Trước thực trạng đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã đi sâu phân tích những khó khăn, đồng thời đề xuất một số giải pháp về củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ song song với bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng.

Trong đó, một số giải pháp đáng chú ý như: rà soát đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó, hội viên nòng cốt chưa là đảng viên, từ đó đề ra chỉ tiêu, lộ trình và giải pháp làm công tác phát triển Đảng phù hợp, hiệu quả; Hội LHPN cơ sở phối hợp chi bộ khu dân cư xây dựng kế hoạch rà soát tìm nguồn cán bộ hội, vận động các hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư để đưa vào nguồn và dự nguồn; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động xã hội, qua đó phát hiện, bồi dưỡng để quần chúng ưu tú nỗ lực rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video