Đưa phụ nữ đến với Hội

02/10/2009
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Phú Yên đã thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội cùng với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

tham-mo090929.jpg
Mô hình chế biến cá cơm ở xã Xuân Hải (Sông Cầu) thu hút nhiều lao động nữ địa phương tham gia - Ảnh: NGỌC DUNG

Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác Hội Phụ nữ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo hướng mạnh các hoạt động về cơ sở với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”. Hàng năm, các cấp Hội đều cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã mở 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho trên 1.000 cán bộ Hội phụ nữ chủ chốt ở các huyện, thành phố và các cán bộ ủy viên ban chấp hành, chi, tổ hội cơ sở.

 

Thực tế cho thấy, sau khi được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, trình độ, kỹ năng vận động quần chúng của cán bộ Hội phụ nữ được nâng lên. Nhờ vậy, các cơ sở Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ; hoạt động vay vốn; chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt… đa dạng, phong phú. Từ đó, đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các kiến thức dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội… Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát triển 2.802 hội viên, xây dựng 771 hội viên nòng cốt, nâng tổng số hội viên nòng cốt toàn tỉnh lên 33.372 người.

 

Bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội học tập nâng cao kiến thức thì việc tổ chức hội thi Chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội giao lưu học hỏi, nâng cao kinh nghiệm trong kỹ năng công tác, đồng thời cũng là dịp để đánh giá thực trạng trình độ, năng lực của cán bộ Hội. Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong việc tổ chức hoạt động phong trào phụ nữ cơ sở được các cán bộ hội mang đến hội thi một lần nữa khẳng định những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được với đông đảo hội viên ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

 

Song song với công tác bồi dưỡng cán bộ thì công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Hội cơ sở luôn được quan tâm. Dựa vào kết quả, tình hình thực tế trong quá trình kiểm tra, các cấp Hội đã kịp thời điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hội phù hợp với tình hình thực tế của phụ nữ từng địa phương. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và chất lượng đời sống hội viên, phụ nữ ngày một nâng lên. Từ đầu năm đến nay đã có trên 7.900 hội viên, phụ nữ được vay vốn với số tiền trên 116 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

 

Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế là trình độ, năng lực, tư duy của một bộ phận cán bộ Hội hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Một số cán bộ Hội vẫn còn thụ động, lúng túng trong việc chỉ đạo điều hành công việc, xây dựng kế hoạch từng tháng trong năm chưa cụ thể, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội và câu lạc bộ chưa bảo đảm chất lượng. Hoạt động Hội chưa đáp ứng kịp thời những vấn đề đặt ra đối với một số đối tượng như lao động nữ ở các khu công nghiệp, nữ trí thức, nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi. Công tác giám sát thực hiện chính sách và bảo vệ quyền lợi phụ nữ chưa tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Phong trào phụ nữ chưa phát triển đồng đều ở các vùng miền.

 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Thị Hòa An cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chú trọng xây dựng mô hình mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp cán bộ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số. Gắn việc tổ chức Hội cơ sở với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động các cấp Hội, để chăm lo thiết thực đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, phụ nữ. 

Theo Thủy Văn - Báo Phú Yên điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video