840 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

26/06/2009
Chủ trương hướng về cơ sở luôn là nhiệm vụ xuyên suốt được các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ chú trọng, nhất là đối với những cơ sở Hội thuộc vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Để nâng cao kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác dân tộc - tôn giáo, trong 6 tháng đầu năm 2009, Hội LHPN các huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy đã tổ chức được 08 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 840 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, công giáo.

Nội dung tập huấn chủ yếu gồm: Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; Một số quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ; Chương trình phát triển kinh tế của tỉnh; Kỹ năng vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; Luật bình Đẳng giới; Luật phòng chống BLGĐ; Kiến thức về làm vườn, chăn nuôi phát triển kinh tế...

Đây là những nội dung góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; giúp chị em nắm chắc kiến thức, có kỹ năng vận dụng trong thực tiễn công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo và phong trào phụ nữ ở địa phương

Phương Thảo
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video