Bắc Giang: Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cơ sở

18/08/2023
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cấp cơ sở” và biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến và đồng chí Nguyễn Đình Năm – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các chị Chủ tịch Hội cơ sở giỏi

Tại Hội nghị đã có 21 ý kiến tham luận tập trung vào thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ phụ nữ, các loại hình câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh hoạt chuyên đề; thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; một số kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Hội; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnhnhiệm kỳ 2022-2027, “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”, bà Ngụy Thị Tuyến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp nhằm tạo nguồn lực tổ chức hoạt động Hội ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội cơ cơ sở; tăng cường các nhóm zalo, facebook ở các chi hội để linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 21 Chủ tịch Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, giai đoạn 2021-2023; tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho 15 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi.

BTc Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video