Bắc Kạn: Tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở

07/08/2023
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các giải pháp, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Hội LHPN tỉnh triển khai chủ đề: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” được các cấp Hội tích cực hưởng ứng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập trung xây dựng cơ sở Hội, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện/ thành phố triển khai thực hiện các hoạt động tập trung hướng về cơ sở và nâng cao năng lực cán bộ Hội, đặc biệt là các cơ sở Hội vùng cao, vùng khó khăn và đội ngũ cán bộ Hội mới được kiện toàn. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện/ thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và các ngành liên quan, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, lồng ghép triển khai chủ đề năm với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách chủ động sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các cấp Hội đã tập trung vào công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV BCH Hội LHPN xã, phường, thị trấn và chi hội trưởng, đây là những người gần gũi với hội viên, sâu sát với hội viên, phụ nữ tại cơ sở, hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, ngay từ đầu năm Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động trong đó có chỉ tiêu: hằng năm có ít nhất 50% lượt Chủ tịch, PChủ tịch Hội cơ sở; 100% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hình thức tập huấn, bồi dưỡng của các cấp Hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội LHPN tỉnh tổ chức được 6 lớp tập huấn cho trên 300 chị tham gia, phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức được 2 lớp tập huấn cho gần 100 chị tham gia: Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức được 5 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 197 chị là Chủ tịch, PChủ tịch, UV BCH, chi hội trưởng, chi hội phó tham gia. Tham gia các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở không những được cập nhật các thông tin, kiến thức mới, đặc biệt là các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội mà còn được rèn luyện các kỹ năng cần có của cán bộ Hội. Các chị đã được thực hành thực tế, được chia sẻ các phương pháp cách làm hiệu quả… Thông qua các lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, các cấp Hội cũng chú trọng việc xây dựng mô hình thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội; hướng dẫn cơ sở Hội tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội mẫu theo hướng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; duy trì các hình thức hoạt động nhằm thu hút hội viên, phụ nữ; hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động Hội, thành lập các nhóm zalo, facebook, cách cập nhật, tìm kiếm thông tin, tài liệu trên các trang thông tin của Hội để triển khai tới hội viên phụ nữ.

Hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của Hội phụ nữ cấp cơ sở và tham dự sinh hoạt chi hội, trong đó ưu tiên dự sinh hoạt tại các chi hội đặc biệt khó khăn. Thông qua các buổi làm việc nhằm phát hiện các vấn đề hạn chế, vướng mắc để cùng với cơ sở tháo gỡ và khắc phục kịp thời. Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thường xuyên được quan tâm, kiện toàn kịp thời, từ đầu năm đến nay đã kiện toàn bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Chấp hành, 2 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, 1 Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã; kiện toàn 44 chi hội trưởng, 10 chi hội phó đảm bảo duy trì hoạt động Hội.

Nhằm trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở còn hạn chế về năng lực, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ Hội cơ sở về kỹ năng, hướng dẫn cách thức triển khai các hoạt động Hội, cử 3 đồng chí Trưởng, Phó ban hỗ trợ 3 Chủ tịch Hội phụ nữ xã theo hướng cầm tay chỉ việc. Phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng 5 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng cho 5 cơ sở Hội của huyện Bạch Thông; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp huyện, tỉnh và thành lập đoàn tham gia giao lưu Chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc tại Hà Nội do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở với nhiều hình thức phù hợp. Gắn đào tạo nâng cao năng lực với bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đặng Xuân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video