Bắc Kạn: Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 50%

01/06/2021
Sáng ngày 31/5/2021, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bắc Kạn đã công bố danh sách những người trúng cử.
Hội viên, phụ nữ Bắc Kạn tham gia bầu cử

Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Bắc Kạn có 25/50 đại biểu là nữ, đạt tỷ lệ 50%. Đây là một kết quả rất phấn khởi, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tính nhiệm của nhân dân đối với những đóng góp của phụ nữ trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời thể hiện sự phát triển, tiến bộ không ngừng của phụ nữ trong tham chính.

Để góp phần thành công vào cuộc bầu cử và tăng tỷ lệ phụ nữ tham chính, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã chủ động, kịp thời có nhiều hoạt động như: tham mưu, giới thiệu nguồn nhân sự nữ đáp ứng yêu cầu tham gia ứng cử; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên, đặc biệt là nữ ứng cử viên lần đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đồng thời quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video