Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam

02/07/2022
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 2/7, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã hoàn thành các chương trình, nội dung đề ra.
Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN khóa XIII

Đại biểu đã nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành. Hội nghị đã thông qua báo cáo Báo cáo tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Hội LHPN Việt Nam. Nghị quyết Ban chấp hành giao Đoàn Chủ tịch tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực thiện nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Hướng dẫn thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ; Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đề án Ủy ban kiểm tra Hội LHPN các cấp.

Hội nghị đã bầu bổ sung 04 chị Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII gồm: đồng chí Phạm Thị Thùy Linh - Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương; đ/c Nguyễn Vũ Thu Hòa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh; đ/c Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội kiêm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội thành phố Hà Nội. Bầu bổ sung 01 chị vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XIII là chị Phạm Thị Thùy Linh - Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương.

Chủ tịch Hà Thị Nga tặng hoa các ủy viên BCH mới

Hội nghị bầu ra Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, PCT Hội LHPN Việt Nam được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I. Đồng chí Cao Thị Hồng Minh – UV BCH TW Hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội là Phó Chủ nhiệm chuyên trách. Các đồng chí Trần Thị Hiền - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, UV BCH TW Hội và Phan Thị Quỳnh Như - UVBCH TW Hội, Phó trưởng ban Chính sách Luật pháp là Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm.

Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao kết quả đạt được của Hội nghị và khẳng định: chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc các công việc mà chúng ta đã xác định trong kỳ họp BCH lần này, đó chính là kết quả của sự đóng góp, sự nỗ lực của các chị ủy viên BCH và cán bộ phụ nữ cả nước.

Chủ tịch ghi nhận: 6 tháng đầu năm 2022 ,sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, các cấp Hội đã rất nỗ lực tổ chức triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết ĐH phụ nữ toàn quốc, ĐHPN các cấp bằng những hoạt động, việc làm hết sức có ý nghĩa. Thông qua đó, vai trò, uy tín của tổ chức Hội của chúng ta tiếp tục được khẳng định.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, khắc phục những khó khăn sau đại dịch covid -19, Chủ tịch đề nghị: các cấp Hội tập trung vào thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid – 19, vì còn không ít các doanh nghiệp, các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ, chưa tiếp cận được các nguồn vốn này hỗ trợ; tiếp tục đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quan tâm, chăm lo cho cho phụ nữ.

Chủ tịch yêu cầu phải phát huy hơn nữa phẩm chất,truyền thống của phụ nữ việt nam, càng khó khăn càng vươn lên; tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự khát vọng phải được thấm tới từng cán bộ Hội, trước hết là từng đồng chí ủy viên BCH TW Hội để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xác định chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội  năm 2023.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video