Bình Định: Nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Hội

02/08/2023
Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho cán bộ Hội trong tỉnh. Tham gia lớp Bồi dưỡng có 68 chị là Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang; cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện/thị xã/thành phố và cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên của lớp bồi dưỡng

Nội dung lớp bồi dưỡng xoay quanh các chuyên đề liên quan đến hoạt động công tác Hội như: hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ, công tác nắm bắt, định hướng và báo cáo dư luận xã hội; thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình hiện nay; hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động uỷ thác; thông tin về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chuyển đồi số; hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách, công tác phản biện xã hội…

Thông qua các lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội và qua đó cũng là dịp để các chị trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, các nội dung, phương thức hoạt động Hội phù hợp tình hình của từng địa phương để tập hợp được các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội; tăng cường công tác quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XX.

BTc Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video