Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng pháo

05/02/2021
Câu hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng pháo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo. Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2021, thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

Nghị định 137/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới như sửa đổi quy định về khái niệm pháo hoa, quy định về trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa, các tổ chức được kinh doanh, xuất nhập khẩu pháo hoa và các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo.

So với Nghị định 36/2009/NĐ-CP (chỉ quy định về 4 hành vi bị nghiêm cấm), các hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP được quy định bao gồm 9 hành vi cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

3. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

6. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

7. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

8. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

9. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video