Cần ban hành chính sách đặc thù để nâng cao vị thế cho phụ nữ

09/11/2007
Đăng đàn lần đầu tiên với vai trò của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà thoả thuận về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, kết hôn với người nước ngoài tại nghị trường sáng ngày 30/10/2007, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá VII, được nhiều đại biểu quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Ngoài những băn khoăn về chế độ hưu trí cho cán bộ công chức cấp xã, phường, thì công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài… đã được

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đặt vấn đề trước Quốc hội. Bà khẳng định: Trước hết, Chính phủ cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy để triển khai thực hiện được Luật bình đẳng giới. Thứ hai, nghiên cứu và ban hành một số chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Cụ thể là các chính sách như hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng trong tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho phụ nữ. Chính sách nhà ở và chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho lao động nữ làm việc ở các khu công nghiệp; chính sách thai sản cho phụ nữ nghèo không có bảo hiểm xã hội, vấn đề phát triển nhà trẻ mẫu giáo; chính sách phát triển gia đình thời kỳcông nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước; phát triển đội ngũ cán bộ nữ.

 

Một vấn đề khác đã gây nhiều bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua và cũng là mối quan tâm của rất nhiều đại biểu tại nghị trường, đó là vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, cũng được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam giải trình trong buổi đăng đàn lần này: Trong những năm gần đây tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp thông qua môi giới bất hợp pháp, bất chấp thuần phong mỹ tục của Việt Nam (có tới gần 30% vì lý do kinh tế). Thực tế này gây ra hậu quả rất đau lòng cho các gia đình nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà cho rằng: “Bên cạnh biện pháp tuyên truyền vận động nâng cao lòng tự trọng của người phụ nữ, Chính phủ cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục vận động nam giới nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm tình trạng cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình, nâng cao trách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục tình yêu, hôn nhân gia đình cho con gái. Đồng thời, đầu tư các chương trình dạy nghề, tạo việc làm ở các địa phuơng có đông phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, không để tình trạng chị em muốn cho gia đình mình thoát nghèo mà phải hy sinh cả thân mình tìm đến những con đường đầy bất trắc và rủi ro.


Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng, nguyên nhân của tồn tại này là do dư luận xã hội chưa có sự đồng tình cao, cơ sở vật chất, nhân sự và kinh phí nghèo nàn, đặc biệt đến nay chưa cómột văn bản nào hướng dẫn cụ thể của Trung tâm hỗ trợ kết hôn. Do vậy, Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp để ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động cho các Trung tâm, hỗ trợ các chị em có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài .

Hà Khanh - Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video