Chính sách hỗ trợ trẻ em điều trị hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19

10/09/2021
Hỏi: Trẻ em được hưởng chính sách gì khi phải điều trị hoặc phải cách ly y tế nhằm phòng chống Covid?
Ảnh minh họa: Trẻ em trong khu cách ly tại tỉnh Nghệ An (nguồn ảnh: https://phunubinhphuoc.org.vn/)

Trả lời:

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-Ttg Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Căn cứ điều 25 của Quyết định, trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền là một trong các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ.

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ được quy định như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

3. Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

b) Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, ngoài hỗ trợ chi phí tiền ăn, trẻ em được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ./.

Ban CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video