Chủ động phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ

05/04/2024
- Hà Nam: Ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Hà Nam và Hội LHPN tỉnh
- Đắk Lắk: Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác

- Hà Nam: Ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Hà Nam và Hội LHPN tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh. Ổng Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Những năm qua, hoạt động phối hợp giữa chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19... góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành thống nhất các nội dung chủ động tạo điều kiện tốt nhất cho Hội LHPN tỉnh trong thực hiện các nội duhg thuộc quy chế  phối hợp. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh; làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình phối hợp công tác trên cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, phù hợp với quy định hiện hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bên thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ chế vững chắc trong mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giữa UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong những năm tiếp theo.

- Đắk Lắk: Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị.

Theo thỏa thuận hợp tác, Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh tỉnh sẽ phối hợp triển khai hiệu quả 4 nội dung trọng tâm: Triển khai việc cho vay đối với khách hàng là hội viên phụ nữ đủ điều kiện để tiếp cận chương trình sản phẩm tín dụng cho vay đối với khách hàng; Truyền thông, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục tiếp cận sử dụng chương trình sản phẩm tín dụng cho vay đối với khách hàng theo quy định của Kienlongbank và pháp luật; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi vốn, lãi, xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, đánh giá kết quả và hiệu quả triển khai chương trình hợp tác; Triển khai đến Hội LHPN các cấp xây dựng, tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả, hiệu quả hợp tác.

Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh tỉnh ký kết thỏa thuận

Cũng theo Thỏa thuận, mục đích của gói sản phẩm, khách hàng là hội viên Hội LHPN vay vốn để phục vụ đời sống (không bao gồm phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở); điều kiện vay vốn, thực hiện theo quy định cho vay đối với hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (không tài sản bảo đảm) và các quy định có liên quan khác của KienlongBank ban hành từng thời kỳ; số tiền cho vay, tối thiểu 10.000.000 VNĐ, tối đa 50.000.000 VNĐ/khách hàng; thời gian vay, tối thiểu 6 tháng, tối đa 60 tháng. Trong Thỏa thuận cũng quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên.

Hải Thịnh, Phạm Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video