Danh sách chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

05/05/2021
Theo danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở cả cấp Trung ương và địa phương đã được phân bổ về từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Buổi tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp tại Cần Thơ. Ảnh minh họa: QL

Theo Nghị quyết số 559 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; tổng số cán bộ Hội LHPN Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở cả cấp Trung ương và địa phương là 36 người.

Trong đó, cấp Trung ương có 2 ứng cử viên ĐBQH, gồm:

Thứ nhất là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân bổ ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Tháp gồm Thành phố Hồng Ngự và 3 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông.

Thứ 2 là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp, TƯ Hội LHPNVN Nguyễn Thanh Cầm được phân bổ ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số Số 1 của tỉnh Tiền Giang: gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy.

Một buổi chia sẻ kỹ năng tiếp xúc cử tri cho các nữ ứng cử viên. Ảnh minh họa: KT

Ngoài ra, ứng cử viên ĐBQH là cán bộ Hội cấp địa phương giới thiệu có 34 người. 

Trong đó, 24 cán bộ Hội cấp tỉnh được giới thiệu ứng viên ĐBQH. Có 7 người là Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh/thành; 7 Phó Chủ tịch; 10 người là các trưởng phó ban đơn vị. Còn cấp huyện có 6 người và 4 người ở cấp cơ sở là ứng cử viên ĐBQH.

Xem danh sách chi tiết chính thức 36 cán bộ Hội LHPN Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đây

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video