Gia Lai: Nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường và giáo dục pháp luật

05/09/2022
- Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ DTTS, phụ nữ tôn giáo năm 2022
Ra mắt CLB "Nhà sạch, vườn đẹp" với 30 thành viên tham gia

- Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, C “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” cho 50 chị là chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh.

Theo đó, các học viên được tập huấn về các chuyên đề: hướng dẫn triển khai thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của TW Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường và vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn thực hiện và thí điểm ra mắt các mô hình nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Nhân dịp này, Hội LHPN xã Nghĩa Hòa đã ra mắt CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” với 30 thành viên tham gia.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho 250 học viên tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện Đăk Đoa, Kông Chro, Đức Cơ, Chư Pưh và Chư Sê trong tháng 6/2022.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ DTTS, phụ nữ tôn giáo năm 2022

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe phổ biến các chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo; triển khai các phong trào thi đua, CVĐ, khâu đột phá và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2026; truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước đối với trẻ em.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, phụ nữ; đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội và lực lượng hội viên nòng cốt trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia vào các hoạt động Hội; tạo sự đoàn kết, gắn bó đối với hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với tổ chức Hội.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho 200 học viên tại xã H’Ra, huyện Mang Yang và xã An Thành, huyện Đak Pơ trong tháng 6/2022.

Ban Xây dựng tổ chức Hội (2)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video