Hà Tĩnh: 15/24 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra

23/04/2024
Chiều 17/4, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền kết luận buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phù hợp với nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương, đơn vị; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng hệ thống chính trị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra 24 chỉ tiêu cơ bản, đến nay có 15 chỉ tiêu đã đạt và vượt, tập trung vào các nhóm: tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, mô hình gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ thành lập THT, xây dựng sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng nông thôn mới; giúp hộ nghèo, cận nghèo… Có 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% tập trung vào các nội dung: thành lập HTX, giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp Đảng, xây dựng tài liệu truyền thông về hoạt động đối ngoại…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đặc biệt, chỉ đạo các cấp Hội triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh triển khai  phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; tiếp tục “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”; triển khai có hiệu quả các Đề án của Chính phủ, của Hội…

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Hội cấp tỉnh, đồng thời mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra, quan tâm đến các chỉ tiêu chưa đạt và những khó khăn đặt ra như: việc hỗ trợ thành lập các HTX; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án 8; giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp Đảng; tiếp tục rà soát, đề xuất hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kim Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video