Hà Tĩnh: Hiệu quả của mô hình “Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu”

26/10/2022
Mô hình Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh triển khai xây dựng thí điểm nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) và Thông báo kết luận số 05/TB-BCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh (OCOP).
Ra mắt mô hình CLB tại các đơn vị

Mô hình được xây dựng dựa trên quan điểm phát huy tính chủ động, tiềm năng, sự sáng tạo của các cấp Hội và các gia đình hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tạo diễn đàn để hội viên, phụ nữ tiếp cận và gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để mỗi hộ gia đình là một điểm sáng trong khu dân cư, trở thành gia đình NTM kiểu mẫu, hướng đến khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu.

Với 7 nhóm tiêu chí cụ thể, trong đó lấy tiêu chí về xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm chỉ đạo, 2 mô hình thí điểm Câu lạc bộ gia đình NTM kiểu mẫu được triển khai tại Thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc và Thôn 6, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê gồm có 80 thành viên (40 gia đình) tham gia. Sau đó, chỉ đạo nhân rộng tại 11 huyện, thành phố, thị xã với phương châm tăng cường phân cấp và giao quyền, tạo thế chủ động cho các cấp Hội trong lựa chọn nội dung, phương pháp thực hiện.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” đã được chỉ đạo xây dựng tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 74 Câu lạc bộ với hơn 2.000 thành viên tham gia. Các Câu lạc bộ được thành lập đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động; tổ chức sinh hoạt theo quý. Bộ máy Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đoàn kết, trách nhiệm, huy động được thành viên và người dân tích cực trong các hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các thành viên thực hiện nghiêm túc các tiêu chí và quy chế của mô hình; đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn bộ tiêu chí về gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, trách nhiệm, quyền lợi của các thành viên khi tham gia mô hình. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kiến thức phát triển kinh tế xây dựng vườn hộ, vườn mẫu, cách thức phân loại và xử lý rác thải, nước thải tại hộ gia đình, sắp xếp nhà cửa, công trình phụ trợ, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, cảnh quan môi trường, hàng rào xanh, kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống bạo lực, bình đẳng giới… cho 100% Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các thành viên tham gia mô hình. Kết quả, sau hơn 2 năm triển khai, đã tổ chức được 28 lớp tập huấn với 1.467 lượt người tham gia.

Để giúp các hộ gia đình thực hiện các tiêu chí Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả cao, các cấp Hội đã chủ động huy động, tham mưu, lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình, Đề án, các nhà tài trợ, hỗ trợ cho các thành viên thực hiện các tiêu chí khó như: khuôn viên cảnh quan; tổ chức sản xuất; thu nhập; môi trường… Số tiền huy động đạt trên 630 triệu đồng hỗ trợ các thành viên thực hiện các hạng mục: làm hệ thống xứ lý nước thải, rác thải; xây dựng công trình vệ sinh, di dời, sửa chữa công trình phụ trợ; xây dựng các tuyến đường xanh- sạch-đẹp, quy hoạch, thiết kế vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết việc chỉ đạo hỗ trợ ra mắt mô hình xây dựng mô hình “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” tại các đơn vị nhằm mục đích nâng cao ý thức cho người dân trong việc duy trì thói quen giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp, duy trì mối quan hệ làng xóm, tăng cường giao lưu, chia sẽ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình... Đặc biệt là phát huy vai trò của các hộ gia đình trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn giá trị văn hóa, hạnh phúc gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh có kế hoạch Triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”  giai đoạn 2022- 2026. Theo đó, lộ trình trong 5 tiếp theo, các cấp Hội sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của 100% mô hình “gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” và “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu”. Xây dựng thêm 200 mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu” tại 13 huyện, thành phố, thị xã (tương đương mỗi huyện ít nhất 3 mô hình/năm). Tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm triển khai nhân rộng mô hình và điều chỉnh kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới...

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video